SCAE Nationale Coördinator: iemand moet het doen

SCAE Nationale Coördinator: iemand moet het doenBegin 2010 gaf Jeroen Veldkamp aan te willen stoppen als Nationaal Coödinator van wat toen nog SCAE Nederland was. Hij had deze functie overgenomen van Louis Claus die later dat jaar na een lang ziekbed is overleden.

Er werd door de SCAE een verkiezing uitgeschreven, waar uiteindelijk Annemarie Tiemes als winnares werd verkozen tot nieuwe Nationale Coördinator voor de Nederlandse tak van de SCAE. In de twee jaar dat zij deze functie heeft vervuld zijn er vele zaken aangepakt en tot een succes gemaakt, zoals het opleiden van jury leden voor verschillende wedstrijden en het helpen tot stand komen van het SCAE event in Maastricht. Hiervoor wil ik Annemarie dan ook hartelijk bedanken.

Maar ook Annemarie heeft besloten het stokje weer door te geven, mede omdat ze het niet langer kon combineren met haar baan bij de SCAE als “Education Coordinator”. Na lang rondvragen bleek dit maal het animo niet groot te zijn om haar op te volgen. Ook ik moet bekennen dat ik niet stond te juichen toen Annemarie het nogmaals aan mij vroeg. Maar ja SCAE Nationale Coördinator: iemand moet het doen.

Na lang wikken en wegen, overleg met o.a Jeanne Gennar de voormalige Nationale Coörinator namens de SCAE voor België en uiteraard mijn vrouw Tosca heb ik toch besloten “ja” te zeggen tegen Annemarie en heeft zij de opvolgingsprocedure in gang laten zetten.

Terwijl diverse Nederlandse SCAE leden reeds kennis had genomen van het voornemen van de SCAE om mij voor te dragen als nieuwe Nationale Coördinator, wist ik zelf nog van niets. Typisch een SCAE actie.

Daarom ook dat toen mij persoonlijk kenbaar werd gemaakt dat mijn benoeming een feit was ik direct dit blog, een Twitter account en een Facebook pagina heb aangemaakt. Mijn grootste ergernis van de afgelopen jaren is het gebrek aan informatie voorziening vanuit de SCAE en de Nederlandse Coördinator. Ik weet dat dit enorm veel tijd in beslag neemt (ik heb dit ook geschreven terwijl de klok al middernacht had geslagen), maar het is wel een essentieel onderdeel van de werkzaamheden van een Nationaal Coördinator.

Ook de website, normaal de informatiebron, zal er aan moeten geloven. Echter hierbij zijn meerdere partijen betrokken waardoor dit iets langer op zich laat wachten. Maar met de thans beschikbare social media en dit blog kan de informatie voorziening in ieder geval zijn weg vinden naar iedereen die hierin interesse heeft.

Share on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Laat wat van je horen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*