Bericht van het bestuur van SCAE Nederland

Rijswijk, 29 maart 2012

Begin 2012 hebben de SCAE Nederland bestuursleden Annemarie Tiemes en Nicole de Zeeuw en de voorzitter van SCAE Nederland Jeroen Veldkamp aangegeven dat zij hun functie binnen afzienbare tijd wensten neer te leggen. Door de veelheid aan dagelijkse werkzaamheden lukte het hen niet meer hun werk voor SCAE Nederland nog langer te combineren met hun eigen baan. Uiteraard is het jammer dat de stichting hen nu moet missen. Wij willen hen echter van harte bedanken voor alles dat zij voor de stichting hebben gedaan in de afgelopen jaren.

Op het moment dat dit bekend werd is het bestuur, zoals de statuten van de stichting voorschrijven, op zoek gegaan naar drie opvolgers. Doel daarbij was bestuursleden te vinden die op grond van kennis, vaardigheden en ervaring zoveel mogelijk complementair aan elkaar zouden zijn. Bovendien dienden deze bestuurders een overeenkomstige visie op de verdere ontwikkeling van SCAE Nederland te hebben. Doel hiervan is zeker te stellen dat de met het oude bestuur reeds ingezette positieve ontwikkeling van SCAE Nederland met enige snelheid voortgezet zal worden.

Na een zorgvuldige afweging zijn de volgende personen uitgenodigd in het bestuur plaats te nemen:

Willem Huisman (algemeen bestuurslid)

Jan Schuitemaker (bestuurslid/penningmeester)

Liesbeth Sleijster (algemeen bestuurslid)

Arthur Stuivenberg (voorzitter/secretaris)

Deze bestuursleden hebben te kennen gegeven zich in de komende jaren in te willen zetten voor Stichting SCAE Nederland. Hierbij is het van belang aan te merken dat Jan Schuitemaker, die National Coördinator is van de overkoepelende SCAE organisatie (Londen), niet om díe reden uitgenodigd is in het bestuur zitting te nemen. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur SCAE Nederland

 

SCAE Nederland        Postbus 421      3740 AK Baarn      Tel 035 75 11 038     E: info@scaenederland.nl

Share on Google+Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone

Laat wat van je horen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*